ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Milí klienti a registrovaní uživatelé,

Pokud jste mými zákazníky, odběrateli novinek nebo návštěvníky webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jestliže se chcete zlepšovat ve hře na kytaru podle mých kurzů, chystáte se objednat si některý z mých programů, nebo se zaregistrovat na mých webových stránkách, je pro mě důležité, abyste byli spokojení a poskytované informace Vám přinesly užitek.

Přečtěte si prosím pozorně následující řádky. Nejsem příznivcem administrativy, ale v našem státě platí zákony a pravidla pro podnikání a já je dodržuji. Nastavená forma pravidel používání mých stránek a nakupování na nich, chrání Vás i mě pro situace, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Doufám ale, že žádné nenastanou a naše spolupráce bude pokračovat po mnoho budoucích let.

Tomáš Valášek
kytarovaskola@gmail.com
Tel.: (+420) 602186542

Shromažďování a využívání údajů

Zásady se vztahují na všechny uživatele webových stránek

Správce údajů

Správcem osobních údajů je:

Tomáš Valášek
Ohradní 30/903
14000 Praha 4
IČ 71959394

Jmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou:

Radoslava Dubanská
kytarapodpora@seznam.cz
Tel.: (+420) 602186545

Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

Email: kytarovaskola@gmail.com nebo kytarapodpora@seznam.cz
Tel: (+420) 602186545
Korespondenční adresa: Tomáš Valášek, Ohradní 30/903, 14000 Praha 4

Prohlašujeme, že jako správci vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme

Shromažďujeme a dále zpracováváme tyto kategorie údajů:

 1. Údaje, které poskytujete sami

Informace poskytnuté při těchto příležitostech:

 • při vyplnění kontaktního nebo objednávkového formuláře
 • údaje, které nám poskytnete v e-mailové či osobní komunikaci.
 1. Informace z jiných zdrojů

K takovým zdrojům patří:

 • veřejně dostupné zdroje,
 • soubory cookies při navštívení našich webových stránek,
 • informace, které jsme obdrželi od třetích osob, jako na příklad vašich spolupracovníků nebo obchodních partnerů a které nezbytně potřebujeme pro realizaci objednávky.

Dovolujeme si Vás upozornit, že můžeme zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které máme k dispozici.

Jak vaše údaje využíváme

Shromážděné údaje využíváme k těmto účelům:

 1. Uzavírání, změna a ukončování smluv

Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentace, změnu smluv nebo ukončení smluv.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

 1. Splnění smlouvy

Údaje užíváme pro samotnou realizaci vaší objednávky, dodání zboží a pro komunikaci s vámi týkající se objednávky.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abych mohli realizovat vaši objednávku.

 1. Vedení účetnictví

Údaje využíváme k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

 1. Marketing

Vaše údaje využíváme k zasílání novinek o našich službách a produktech.

Pro tento účel nám vaše údaje poskytujete dobrovolně tím, že jste vyjádřili souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat podle pokynů obsažených v každé e-mailové zprávě. Pokud jste našimi zákazníky, tj. objednali jste od nás v minulosti programy nebo služby včetně eBooku zdarma, individuálních lekcí či internetových výukových lekcí zdarma, můžeme vám zasílat e-maily, kterými vás informujeme o obdobném zboží nebo službách, které vás v minulosti zajímaly, i bez vašeho předchozího souhlasu. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 1. Zlepšování služeb a personalizace obchodního procesu

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Na našich webových stránkách budeme používat cookies pro následující funkce:

 • webová analytika (AdWords, Sklik, Google Analytics) abychom věděli, kolik návštěvníků přišlo na naše stránky, o co se zajímali, jaké podstránky navštívili a podobně
 • uložení informací, které umožní neobtěžovat například opakovaně zobrazovanými vyskakovacími okny
 • ukládání informací v rámci nákupního procesu

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 1. Soudní řízení a obrana právních nároků

Shromážděné údaje můžeme využívat k reklamaci, vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s našimi službami, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

Sdílení a předávání údajů

Dovolujeme si Vás informovat, že můžeme osobní údaje sdílet:

 1. S našimi obchodními partnery

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Facebook, Google, účetní firma...

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Rádi bych Vás ujistili, že všichni naši spolupracovníci a obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

 1. Z právních důvodů nebo v případě sporů

Vaše údaje můžeme sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.

 • Sem patří sdílení údajů s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání smluv nebo jiných zásad, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku, případně pokud v souvislosti s vaším používáním našich služeb nebo obchodní spoluprací s námi dojde ke sporům nebo právním nárokům.
 • Dále sem patří sdílení vašich údajů s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem našeho podniku nebo jeho části do vlastnictví jiné třetí osoby.
 1. S vaším souhlasem

Vaše údaje můžeme sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorníme a vy s tím budete souhlasit.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 1. Uchovávání a výmaz údajů

Vaše informace uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu a ještě další tři roky po jeho skončení. Údaje využívané pro marketing s Vaším souhlasem užíváme po dobu pěti let.

Pokud to umožňuje zákon, můžeme některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

 • pokud s vámi řešíme nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok.
 • pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě.
 • pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.
 1. Přístup k vašim údajům

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 1. Změna vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu k jakékoliv změně ve vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 1. Omezení zpracování

Pokud máte za to, že:

 • zpracováváme vaše nepřesné údaje,
 • zpracování vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,
 • vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,
 • již vás naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohli zajímat,

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

 1. Odhlášení marketingu

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 1. Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace.

 1. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Platí od: 25. května 2018